English
För närvarande kan det vara problem att logga in om du är autogiromedlem. Vi arbetar för att lösa problemet och det beräknas vara löst senast den 23 januari.

Login

Here you can log in to My pages.
If you don't have an account you can create a new account using your information in the member registry. Your email address has to be filed in the registry to make it work.
Fill in either your email address, membership number or personal identity number in the field below and move on.

Sign up

Add your email address

If you are a member and you want to add your email address to the member registry, please contact member service and we'll help you:
Phone: +46 77 183 03 00
Email: medlem@jagareforbundet.se

Personal data policy

Svenska Jägareförbundet